Nhân dịp khai giảng Năm học mới 2014-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi thư tới ngành Giáo dục