Tháng 9/2014, Các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; Quy định đánh giá học sinh tiểu học sẽ có hiệu lực, cụ thể: