Sunday, 20/10/2019 - 15:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGHI XUÂN
  • Nguyễn Thuận
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ chức cán bộ
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0982407309
    • Email:
      nguyenthuancg@gmail.com